Nieuws

Op 12 december 2017

De tweede editie van de Wijkbabbel bracht heel wat volk op de been. Bilzenaren uit alle deelgemeenten debatteerden met veel interesse over verschillende thema’s zoals criminaliteit, overlast en verkeersveiligheid. Samen met de wijkagent werden ideeën uitgewisseld en naar oplossingen gezocht. Zowel …

Op 6 december 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Gemeenteraad 2017

Nieuw protocolakkoord voor realisatie verkaveling in Merem   In juni 2016 keurde de gemeenteraad het protocolakkoord goed m.b.t. de realisatie van verkaveling Bivelenhof in Merem. Omdat er in de eerste verkavelingsaanvraag nog enkele kleine wijzigingen plaatsvonden, werd een nieuw protocolakkoord …

Op 4 december 2017

Afgelopen weekend organiseerden verschillende kinderen uit de kleistraat en raafstraat in Beverst in kader van de warmste week een wandeling ten voordele van Beestig wijs. Burgemeester Frieda Brepoels kwam dit mooie initiatief graag steunen …