Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 16 januari 2018

Marleen Maurissen, de voorzitster van markant Bilzen, overhandigde aan de burgemeester en aan alle bewoners van het Demerhof een bloemetje met zelfgeplooide kraanvogels. Met deze kleine geste wenst Markant Bilzen hen veel vreugde en geluk toe voor 2018 …

Op 8 januari 2018

Afgelopen weekend openden de gebroeders Beckers de gloednieuwe showroom van hun FordStore in Waltwilder. Burgemeester Frieda Brepoels ging graag een kijkje nemen en wenst hen veel succes voor de toekomst! …

Op 20 december 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad 2017

Uitvoering RUP ‘Hees het dorp’ komt dichterbij De gemeenteraad ging gisteren over tot de definitieve vaststelling van RUP ‘Hees het dorp’. Met dit ruimtelijk uitvoeringsplan wil de stad de dorpskern van Hees rond de kerk en het parochiecentrum versterken. Het project omvat een kleinschalig …

Op 12 december 2017

De tweede editie van de Wijkbabbel bracht heel wat volk op de been. Bilzenaren uit alle deelgemeenten debatteerden met veel interesse over verschillende thema’s zoals criminaliteit, overlast en verkeersveiligheid. Samen met de wijkagent werden ideeën uitgewisseld en naar oplossingen gezocht. Zowel …

Op 6 december 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Gemeenteraad 2017

Nieuw protocolakkoord voor realisatie verkaveling in Merem   In juni 2016 keurde de gemeenteraad het protocolakkoord goed m.b.t. de realisatie van verkaveling Bivelenhof in Merem. Omdat er in de eerste verkavelingsaanvraag nog enkele kleine wijzigingen plaatsvonden, werd een nieuw protocolakkoord …

Op 4 december 2017

Afgelopen weekend organiseerden verschillende kinderen uit de kleistraat en raafstraat in Beverst in kader van de warmste week een wandeling ten voordele van Beestig wijs. Burgemeester Frieda Brepoels kwam dit mooie initiatief graag steunen …