Geschiedenis

De geschiedenis van de N-VA. Uiteraard begint zo’n verhaal bij de Volksunie…

De VU in Bilzen

De VU in Bilzen heeft van in de beginjaren steeds haar stemmenpotentieel gehaald in de schoot van de diverse Vlaamse verenigingen en uit de  gezonde Vlaamse overtuiging die deken Paquay (1878-1936) in Bilzen verankerde. Ingaan op de figuur van Jan-Berchmans Paquay zou ons te ver leiden. Wie zich echter graag verdiept in de markante persoon van deken Paquay verwijzen we graag naar: http://www.bilisium.be/geschiedenis/markantefiguren/jbpaquay

Het is dan ook geen toeval dat Bilzen (in dit geval Eigenbilzen) het allereerste Limburgse VU-parlementslid leverde.
Evrard Raskin was volksvertegenwoordiger van 1968 tot 1977 en senator van 1977 tot 1978. In 1971 werd hij schepen in Eigenbilzen en zetelt hij  in de gemeenteraad van Bilzen van 1976 tot 1980. Ook anderen volgden nadien het voorbeeld van Evrard en traden  -niet zonder succes-  toe tot de VU.
Frieda Brepoels, ook al uit Eigenbilzen, was gemeenteraadslid in Bilzen van 1982 tot 1991, schepen van 1982 tot 1988, provincieraadslid van 1985 tot 1987, volksvertegenwoordiger van 1987 en 1991 en van 1999 tot 2003bestendig afgevaardigde van 1991 tot 1999, europees parlementslid van 2004 tot januari 2013. en burgemeester Bilzen vanaf 2013. Vandaag de dag behoort Frieda nog steeds tot de absolute top van de N-VA.
Derde in de rij is Johan Sauwens, een ingeweken Alkenaar. De jonge Johan Sauwens profileerde zich als Vlaams-nationalist en wist in de schoot van de VU een heuse politieke carrière uit te bouwen.

Van VU naar N-VA

Na de jammerlijke implosie van de Volksunie  -Frieda was toen op vraag van de partij reeds naar Hasselt verhuisd-  sprak in juni 2001 een ledenreferendum zich uit over de toekomst van de partij. 23% koos voor de “toekomstgroep” (achteraf bekeken misschien niet zo’n goed gekozen naam), 30% verzamelde zich rond de groep “niet splitsen”. Onder hen ene Johan Sauwens, burgemeester van Bilzen. Maar liefst 47% van de leden schaarde zich achter Geert Bourgeois en zijn groep “Vlaams Nationaal”.
Op 13 oktober 2001 koos de groep rond Geert Bourgeois voor de naam N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie). De naam N-VA werd bevestigd op een eerste grote landelijke bijeenkomst op 2 december 2001 in Gent.
Sauwens koos eind november 2001 op de valreep voor de toen nog grote CD&V, de partij die hij gedurende zijn ganse VU carrière vurig bestreed . Na zijn zwaar gecontesteerde bezoek aan het Sint-Maartensfonds in mei 2001 raakte de band met zijn vrienden van VLD immers zwaar vertroebeld en leek CD&V  -een partij zonder zwaargewichten in zuid Limburg-  voor hem de ideale uitweg.

De N-VA in Bilzen

Alle mandatarissen verlieten het schip, maar de basismilitant bleef geloven in het Vlaamse project.  De overtuiging van deken Paquay is in Bilzen immers diep ingeworteld.

In een pamflet van begin 2002 kondigen de VU afdelingen van Bilzen,Munsterbilzen,Eigenbilzen en Beverst/Schoonbeek, alle VU mandatarissen én Vernieuwing aan Sauwens niet te volgen maar op te gaan in N-VA Bilzen.
Net als Sauwens kozen kort daarna ook andere mandatarissen eieren voor hun geld en zochten andere oorden op. De basismilitant bleef verweesd achter.

Ondanks het feit dat Johan Sauwens bij zijn overstap onrechtmatig de naam van Vernieuwing claimde  -het nodige schaamlapje om een aantal mandatarissen en kiezers mee te laten overlopen naar CD&V-  heeft de basismilitant in de ononderbroken  aanwezigheid van een Vlaams nationale partij in Bilzen steeds gegarandeerd.

Gemeenteraadsverkiezingen in 2006

Ondanks zwaar aandringen van Johan Sauwens weigert het lokale N-VA bestuur in 2006 in kartel met CD&V naar de gemeente- en provincieraadsverkiezingen te gaan.  Geen evidente en een moedige keuze in de dagen dat de N-VA alle moeite van de wereld heeft om de kiesdrempel te halen.

Toch slaagt het bestuur in wat velen onmogelijk achtten. N-VA Bilzen biedt zich als zelfstandige partij en met een bijna volledige lijst aan de kiezer aan. N-VA haalt één zetel en mist op een haar na een tweede. Walter Bollen mag als gemeenteraadslid voor N-VA gaan zetelen.

13 juni 2010

De verkiezingen van 2009 en 2010 betekenen een keerpunt voor de N-VA. Op 13 juni 2010 haalt de N-VA een monsterscore. Ook Bilzen stemt massaal voor de N-VA, ruim 32% van alle Bilzenaren kiezen voor verandering, verantwoordelijkheid en responsabiliteit.

De verkiezingsoverwinningen geven ook een boost aan onze lokale afdeling. We zien het ledenaantal fors groeien en verwelkomen dagelijks mensen uit het glorierijke verleden van de VU en Nieuw. Mensen van toen vinden de weg terug naar de stal en heel wat nieuwe mensen zijn gecharmeerd door het moderne N-VA verhaal van vandaag.

Na de bestuursverkiezing van februari 2011 werd een 18-koppig bestuur gevormd dat dagelijks bijzonder gemotiveerd werkt aan de duurzame lokale verankering van onze partij.

Gemeenteraadsverkiezingen in 2012

In de zomer van 2011 keert N-VA boegbeeld Frieda Brepoels terug naar haar geboortestad. Samen met Frieda begint het bestuur aan de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen het komende jaar.

De lokale verkiezingen van 14 oktober 2012 blijken uit te draaien op een strijd om ‘de sjerp’ tussen N-VA lijsttrekker, Frieda Brepoels en CD&V-Nieuw lijsttrekker Johan Sauwens.

Na een spannende middag – samen met massaal opgedaagde militanten -wachten op resultaten, wordt duidelijk dat N-VA Bilzen in haar opzet is geslaagd: met 10 verkozenen is de meerderheid van het vorige bestuur gebroken en is net als in de rest van Vlaanderen in Bilzen de lokale verankering van N-VA een feit.

Er wordt een nieuwe coalitie gevormd tussen N-VA, Pro Bilzen en Open VLD. Frieda Brepoels wordt burgemeester en N-VA levert de voorzitter van de gemeenteraad, Wouter Raskin, Schepen van ruimtelijke ordening en mobiliteit, Walter Bollen en de OCMW voorzitter, Luc Hendrix. Daarnaast zetelen in de gemeenteraad: Veronik Moesen, Joris Cielen, Rudi Dops, Stefan Jans, Nassèr Nijs en Veerle Schabregs. In de OCMW-raad worden, met Luc Hendrix, Hilde Luca en Miriame Snellings afgevaardigd.