Geld lenen kost ook geld

Op 28 december 2010

U hebt het vast ook al wel eens gehoord in een radiospotje waarbij een bank haar leningen aanprijst: “Opgelet! Geld lenen kost ook geld!” Het is een wettelijke verplichting in deze reclame die elk van ons er voor moet waarschuwen goed na te denken voor we té veel geld uitgeven. Maar aan deze boodschap heeft ons stadsbestuur duidelijk al jàren… geen boodschap!
Tijdens de laatste gemeenteraad, waar de meerderheid de begroting 2011 voorstelde, legde gemeenteraadslid Walter Bollen (N-VA) nog maar eens de vinger op de wonde: Bilzen heeft veel schulden, héél veel schulden zelfs. De laatst gekende cijfers, die van 2008, leren ons dat de gemiddelde uitstaande schuld per inwoner in Vlaanderen 1.206 € bedroeg, in de provincie Limburg 899 €, en in Bilzen maar liefst 1.736 €. Ook in de ons omringende gemeenten ligt die schuldgraad veel lager.
Er is echter nog meer onrustwekkend nieuws: waar op alle bestuursniveaus de voorbije jaren de schulden werden afgebouwd, blijven ze in onze stad maar stijgen. Op de gemeenteraad confronteerde N-VA als enige (oppositie)partij de meerderheid met het gegeven dat Bilzen in 2013 al zeker een schuldgraad zal hebben van bijna 2.300 € per inwoner, of zowat het drievoudige van het huidige Limburgse gemiddelde.
U denkt dan waarschijnlijk: deze stad moet veel lenen, want ze heft weinig belastingen. Neen, wel integendeel: zowel wat de aanvullende gemeentebelasting als de opcentiemen betreft, ‘scoren’ we zeer slecht ten opzichte van onze buurgemeenten, onze provincie en zelfs het hele Vlaamse Gewest (zie gedetailleerde cijfers in bijlage of op www.lokalestatistieken.be ). We hebben het dan nog niet eens over de asociale basisdienstbelasting, waarvan PRO-Bilzen (en schepen Fons Cauberg in het bijzonder) een speerpunt maakte om ze af te schaffen. Welnu: ze is er nog steeds! Meer nog: voor 2011 heeft de huidige meerderheid van CD&V en PRO-Bilzen 0,1% van de gemeentebelasting afgeknabbeld; in 2013 zal u er misschien iets van merken. De basisdienstbelasting daarentegen blijft op hetzelfde niveau.
N-VA Bilzen zal het huidige stadsbestuur blijven wijzen op de enige mogelijke conclusie van dit onfrisse verhaal: de stad eist zeer veel van uw bijeengespaarde centen op om er te ‘mogen’ wonen, en slaagt er dan nog in om tientallen miljoenen euro te moeten lenen. Vraagt u zich ook af waarom?
N-VA wil verandering zien in het financieel beheer, want geld lenen kost ook geld. En wie betaalt uiteindelijk de ongevraagde rekening? Inderdaad…: u en ik!

 

Dieter Tuybens

geld lenen kost geld

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is