Nieuwe bewindsploeg voorgesteld

Op 27 oktober 2012

Gisteren werd het nieuwe schepencollege voorgesteld dat vanaf 2 januari aan de slag zal gaan.

De verdeling van bevoegdheden:

Burgemeester (Frieda Brepoels - N-VA) : algemene coördinatie, politie en brandweer, financiën, AGB, informatie, inspraak en communicatie, kerkfabrieken, Europese zaken en intergemeentelijke samenwerking

 Schepen 1 (Guy Swennen – PRO-BILZEN) : cultuur, sport en recreatie, senioren, evenementenloket, verenigingsleven en vrijwilligerswerk, toerisme en archeologie

 Schepen 2 (Bruno Steegen - Open vld) : lokale economie (handel, middenstand, industrie, KMO), city marketing en onderwijs

 Schepen 3 (Walter Bollen - N-VA) : ruimtelijke ordening en mobiliteit, huisvesting en wonen, monumenten en landschappen, toegankelijkheid en mindermobielencentrale

 Schepen 4 (Fons Caubergh/Veerle Schoenmaekers - PRO-BILZEN) : natuur en milieu, afval, containerpark, duurzaamheidsbeleid, bibliotheek en dierenwelzijn

 Schepen 5 (Guido Cleuren - Open vld) : openbare werken, gebouwen, aanbesteding en aankopen, patrimonium, gebouwen, nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, telefonie en andere) en land- en tuinbouw

 Schepen 6 (Nico Bijnens/Peter Simons - PRO-BILZEN) : bevolking, burgerlijke stand, vreemdelingen, straatnamen, archief, automatisatie, kerkhoven, tewerkstelling, ontwikkelingssamenwerking en relatie OCMW

Schepen 7 (Griet Mebis - Open vld) : jeugd, personeel, evenementen, promotie en feestelijkheden, markten en kermissen, juridische zaken, kunst- en muziekacademie

 Voorzitter OCMW - Schepen 8 (Luc Hendrix - N-VA) : OCMW, sociale zaken en pensioenen, inburgering, volksgezondheid, kind en gezin, gehandicaptenbeleid, kinderopvang, buurtopbouwwerk en gelijke kansen

Voorzitter gemeenteraad (Wouter Raskin – N-VA)

 

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is