Persbericht RUP “ De Meere Weyen”

Op 1 november 2008

N-VA Bilzen neemt met tevredenheid kennis van het feit dat de procedure voor het Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) “ De Meere Weyen” in Eigenbilzen gestopt zal worden.

Reeds op de gemeenteraadzitting van 7 oktober had de N-VA bij monde van gemeenteraadslid Walter Bollen bezwaren tegen dit ruimtelijk uitvoeringsplan. De toenmalige opmerkingen gingen over de twijfels over de volledigheid van het dossier, de slechte communicatie naar de huidige omwonenden en de noodzaak van zo een grote verkaveling. Walter Bollen heeft dan op de gemeenteraad de verdaging van dit punt gevraagd zodat het één en ander uitgeklaard kon worden.  De meerderheid wenste echter de procedure door te zetten.

Bij diepgaander onderzoek van het dossier ontdekte Walter Bollen een afwijking van de procedure bij dit RUP. In het vooronderzoek werd geen advies van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening gevraagd. Wat nochtans een vereiste bij decreet was.

Op de gemeenteraad van november meldde Walter Bollen dit met de vraag om het genomen besluit alsnog terug te draaien. Ook toen had de CD&V – Pro Bilzen meerderheid hier geen oren naar.  Vandaar dat Walter Bollen de dag na de gemeenteraad in november een klacht neerlegde bij de gouverneur. De vraag was om de voorlopige vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan “ De Meere Weyen”  te vernietigen op basis van het niet volgen van de voorgeschreven procedure.

 De gouverneur meldde op 26 november dat deze klacht aan de deputatie werd overgemaakt die de klacht zou moeten onderzoeken tijdens de goedkeuringsprocedure.

Ondertussen is de procedure verder gelopen. Er zouden een twintigtal klachten tegen het RUP zijn aangetekend.

 De mededeling, vanuit de administratie, dat de procedure gestopt zal worden voordat ze volledig beëindigd is, verheugt de N-VA dan ook.

Dit vermijdt een mogelijk juridisch steekspel met enkel verliezers.

De stad wenst blijkbaar wel door te gaan met aangepaste plannen. Als N-VA Bilzen wensen we dat deze plannen maximaal rekening houden met de bezwaren van de omwonenden en eigenaars.  Enkel via echte dialoog kan de leefbaarheid van Eigenbilzen verbeterd worden voor alle Eigenbilzenaren, nieuwe en oude.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is