Brief van Frieda

Op 6 maart 2017

BRIEF VAN  FRIEDA

Beste  Bilzenaar,

Na 35 jaar politiek engagement vind ik het nog elke dag de moeite waard om me 100% in te zetten voor uw toekomst. Dat de politiek keihard is, weet je vanaf de dag dat je erin stapt. Je moet dan ook niet klagen wanneer je in het oog van de storm loopt. Omdat er veel concurrentie speelt, of omwille van persoonlijke af- gunst en jaloezie. Maar de laatste weken was ik er niet fier op om politica te zijn.

Dat misbruiken en onterechte vergoedingen voor allerlei mandaten aangeklaagd en vooral opgelost en vermeden moeten worden, is zonneklaar. Dat er meer transparantie en openheid nodig is over wat er gebeurt met uw belastinggeld, is evident. Dat er in de politiek mensen zijn die op eigen gewin uit zijn... u vindt ze elders helaas ook. Dat is niet fraai. En het is onaanvaardbaar.

Vier jaar geleden kwam ik mijn belofte na om uit het Europees parlement te stap- pen als ik burgemeester zou worden van deze mooie stad. En daar heb ik nog geen ogenblik spijt van gehad. Als burgemeester verdedig ik de belangen van onze stad en van al haar inwoners. Ook en vooral buiten Bilzen. Ik werk daarvoor samen met experten en bedrijven die slimme oplossingen uitwerken voor de uitdagingen die op ons afkomen op het vlak van energie, klimaat en afval. Maar ook op het vlak van e-commerce en digitalisering.

Daarom ben ik als burgemeester aangeduid in de volgende raden van bestuur die daarvan werk maken. Zowel door de gemeenteraad als door de Vlaamse Regering. Het gaat om Infrax, Bionerga, Nuhma, de Scheepvaart, Vereniging van Steden en Gemeenten en adviescomite Ethias. Voor het werk dat ik daar presteer word ik vergoed zoals wettelijk of statutair bepaald. Niets meer en ook niets minder.

Naast mijn vergoeding als burgemeester  (3.268  euro  netto  per maand) ontvang ik 1.655 euro netto per maand vanuit die zeven raden van bestuur. Dat maakt in totaal dus 4.923 euro netto per maand. Collega’s uit de gemeente- raad die daarop commentaar hebben, vraag ik om eenzelfde transparantie aan de dag te leggen over hun mandaten.

Indien u verdere vragen heeft, mag u mij steeds contacteren op 089 51 92 41 of via frieda.brepoels [at] bilzen.be

Met volhardende en warme groet

Frieda Brepoels

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is