Gemeenteraad 7 november 2017

Op 8 november 2017

Schoolomgeving Kleine-Spouwen gaat herinrichting tegemoet

Nu de werken in de schoolomgevingen in Beverst en Waltwilder er helemaal opzitten, start de stad met de voorbereiding van de herinrichting van de schoolbuurt in Kleine-Spouwen. De stad sloot hiervoor een samenwerkingsovereenkomst af met het Vlaams Gewest. De kosten worden geraamd op 484.980 euro. Daarvan betaalt het Vlaams Gewest 331.418 euro terug. De rest, met name 153.562 euro, is voor rekening van de stad. Doel van de herinrichting is alle weggebruikers duidelijker te maken dat zij zich in een schoolomgeving bevinden.

Vandaag geldt op het bewuste deel van de Riemsterweg een variabele snelheid van 30 à 50 km per uur, afhankelijk of de lessen al dan niet bezig zijn. Die regeling blijft behouden. Maar aangezien de inrichting van de weg niet optimaal is afgestemd op kleuter- en lagere school ’t Scholierke komen er extra maatregelen. Het ontwerp is het resultaat van nauw overleg met de schooldirectie.

Middengeleider

Ter hoogte van de in- en uitgang zal een centrale middengeleider worden gecreëerd. Die zorgt er niet alleen voor dat passerende chauffeurs hun snelheid aanpassen maar accentueert samen met de vrolijk gekleurde Octopuspalen de eigenlijke schoolomgeving. Tegelijkertijd fungeert de middengeleider in twee fasen als centrale oversteekplaats voor fietsers en voetgangers, gelegen pal tussen de aansluitingen van de Herreweg en de Rotenweg. Beide straten worden bij de herinrichting maximaal haaks aangesloten op de Riemsterweg.

Eénrichtingsfietspaden

“Over de hele lengte van het projectgebied worden verhoogde éénrichtingsfietspaden voorzien met ernaast voetpaden op hetzelfde niveau. Aan de langparkeerplaatsen komt het voetpad achter de parkeerplaatsen, tegen de gevellijn. Er is ook aandacht voor functioneel groen, zoals plantvakken die waar nodig ongewenst parkeren op de stoep verhinderen”, aldus schepen van mobiliteit Walter Bollen.

Extra parking

Aan de schoolpoort wordt een autovrije wachtruimte aangelegd voor ouders en kinderen. De huidige kiss-and-ride-strook verhuist naar de Herreweg. Daar voorziet men langs één kant bijkomende parkeerplaatsen in de berm. Daardoor blijft het voor gemotoriseerd en fietsverkeer uit de tegenovergestelde richting mogelijk om veilig te kruisen. Aan de overzijde zal een voetpad van de schoolpoort tot het einde van de parkeerstrook lopen.

Burgemeester Frieda Brepoels: “Met deze herinrichting gaat de veiligheid ter hoogte van ’t Scholierke fors omhoog en verbeteren we het comfort van de zwakke weggebruikers.”

 

 

Basisschool Mopertingen verheugt zich op nieuwbouw

Zeven jaar geleden kocht de stad de hoeve langs lagere school De Moppies in de Mopertingenstraat in de gelijknamige Bilzerse deelgemeente. Dit jaar werd het gebouw gesloopt om in de nabije toekomst plaats te maken voor twee nieuwe klaslokalen met sanitair en berging. Op het vrijgekomen terrein zal ook ruimte zijn voor een overdekte speelplaats en een sportveldje plus nieuwe toiletten aan de kant van de kleutereetzaal.

Functioneel

Eenmaal de nieuwbouw klaar is, komt er in het huidige gebouw ruimte vrij voor meisjes- en jongenskleedkamers voor de turnlessen, een berging en een nieuwe lerarenkamer. Het oude lokaal zal vanaf dan dienstdoen als archief.

Het functionele aspect wordt evenmin uit het oog verloren. De nieuwe speelplaats zal rechtstreeks toegankelijk zijn van uit het huidige schoolgebouw en in de blinde gevel komen ramen die voor natuurlijke lichtinval in de gangen zorgen. Voorts kan het hemelwater in putten worden opgevangen en gerecupereerd voor sanitair gebruik.

Gefaseerd

Normaal gezien beginnen de werken in januari en eindigen ze in september volgend jaar. Ze zullen gefaseerd verlopen. Eerst wordt de nieuwbouw gerealiseerd, nadien volgen de interieurwerken in de huidige school. De ingrepen worden samen op 767.987 euro geraamd.

 

 

Martenslinde heeft nieuwe straat

De nieuwe weg in de verkaveling tussen de Linnerveldstraat en de Pastoor Coenenstraat staat vanaf nu bekend als Beelick. De stad deed hiervoor een beroep op heemkundekring Bilisium die in oude documenten over Martenslinde op het toponiem stootte. Zo is er in archieven van de kerkfabriek uit 1875 sprake van “een perceel hooiland langs de Dorpsstraat genaamd het beelick”. De naam, die letterlijk ‘van alle kanten omsloten’ betekent, wordt zelfs al in 1677 vermeld in de gichtboeken van de Buitenbank van Bilzen.

 

 

Stad steunt middenstandsorganisaties

De plaatselijke middenstand speelt een belangrijke rol in de uitstraling van Bilzen als een actieve stad waar veel te beleven valt. Met initiatieven zoals de avondmarkt, de foordag, eindejaarsacties, familiebarbecues en Dag van de Klant dragen ze allemaal hun steentje bij tot de sfeer in het centrum én de deelgemeenten. Vanzelfsprekend staat het stadsbestuur klaar om de betrokken organisaties ook dit jaar een spreekwoordelijk duwtje in de rug te geven door hun activiteiten en werkingskosten te helpen bekostigen.

De stad voorziet zowel voor Munsterse Middenstand als de Verenigde Zelfstandigen Beverst – Schoonbeek 2.000 euro. Voor Middenstand Bilzen en UNIZO Bilzen wordt er telkens 2.500 euro uitgetrokken. Dat brengt het totaal op 9.000 euro.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is