N-VA zet samen met coalitiepartners sober beleid verder, schuldafbouw en belastingverlaging krijgen prioriteit

Op 27 oktober 2016, over deze onderwerpen: Administratie en dienstverlening, Bestuurskracht, Overheid & Burger

Geen nieuw gemeentehuis op het Jazz Bilzenplein
Beleidsploeg (N-VA/PRO-Bilzen/Open VLD) kiest voor verdere schuldafbouw en belastingverlaging

Het schepencollege van Bilzen ziet af van de plannen voor de bouw van een nieuw administratief centrum op het Jazz Bilzenplein. De verkoop van de bestaande gebouwen zou te weinig middelen opleveren en zo de verdere schuldafbouw van de stad en de belastingverlaging in het gedrang brengen. De Bilzerse beleidsploeg maakt wel werk van een gloednieuw organisatiemodel om de dienstverlening voor de inwoners verder te verbeteren.

Een jaar geleden gaf de gemeenteraad de opdracht aan het schepencollege om de haalbaarheid van de bouw van een nieuw administratief centrum te onderzoeken. Een centrale plek, waar alle diensten van de stad en het OCMW onderdak zouden vinden. Burgemeester Frieda Brepoels: “De Vlaamse regering besliste dat het OCMW tegen 1 januari 2019 moet opgaan in de stad om een betere dienstverlening te organiseren voor de burger. Dat kan het beste vanop één locatie en via één centrale balie. Zo ontstond de idee van een nieuw gemeentehuis op het Jazz Bilzenplein. Tijdens de vorige legislatuur werd hiervoor trouwens al

een Ruimtelijk Uitvoeringsplan uitgewerkt. Maar voordat daar een spade in de grond werd gestoken, wilden we als stadsbestuur garanties over het kostenplaatje van een nieuw gemeentehuis. En dat blijkt nu te hoog te liggen.”

Het stadsbestuur stelde van bij aanvang dat de nieuwbouw er enkel mocht komen indien de verkoop van de bestaande gebouwen voldoende middelen zou opleveren. Voor de herbestemming van het huidige administratief centrum achter de kerk, de gebouwen van Territorium op Schureveld en het Borrehuis werden een viertal voorstellen ingediend door verschillende private investeerders. Voor de nieuwbouw op het Jazz Bilzenplein legden vier consortia  van ontwikkelaars, architecten en aannemers een offerte op tafel. Alle voorstellen werden gedurende maanden onderzocht door een jury van experten en eigen medewerkers onder leiding van een juridisch raadgever en verfijnd tot realistische en betrouwbare eindoffertes.

Burgemeester Brepoels: “De conclusie van de jury was glashelder: het nieuwbouwproject zou om en bij de 10 miljoen euro kosten terwijl het bestaande patrimonium op de verschillende sites op termijn maximaal 3,5 miljoen euro zou opleveren. Hierdoor zouden we bijna 2/3de van het noodzakelijke budget moeten lenen. En dat is geen optie.”

Sober en slim

De huidige meerderheid garandeerde de Bilzenaren immers een sober beleid en slimme investeringen. Schepen Bruno Steegen: “Dit zou duidelijk geen slimme investering zijn. Bij het begin van

deze legislatuur hebben we onze inwoners een afbouw van de schulden en een belastingverlaging beloofd.  De totale uitstaande schuld en de schuld per inwoner daalde sinds 2013 van 67,5 miljoen euro (2.154 euro/inwoner) tot 54,5 miljoen euro (1.714 euro/inwoner). Dit afbouwproces moet nog enkele jaren worden volgehouden. Ook de belastingverlaging die dit jaar werd ingezet met de halvering van de basisdienstenbelasting en de verdere verlaging van de personenbelasting in 2017 en 2018 tot 8,1% mag niet in het gedrang komen.”

Schepen Guy Swennen: “Het schepencollege zal nu op zoek gaan naar andere betaalbare pistes om de huisvesting en de dienstverlening van stad en OCMW te verbeteren. De 454 medewerkers zitten momenteel verspreid over verschillende locaties in de stad. Voor alle duidelijkheid: een aantal diensten blijven waar ze zijn omdat ze vandaag al zeer goed gehuisvest zijn. Denk maar aan de site Katteberg met het Woonzorgcentrum, het Lokaal Dienstencentrum en de totaal vernieuwde vrijetijdssite De Kimpel. Dat laatste is trouwens een perfect voorbeeld van efficiënte dienstverlening door het centraliseren van diensten op één locatie. Maar die lijn willen we op termijn dus doortrekken voor alle andere diensten. Maar enkel op een manier die financieel te verantwoorden is. Onze beleidsploeg wil een sober beleid blijven voeren. Ambitieus maar verstandig en realistisch.”

Nieuwe organisatiestructuur

In afwachting van alternatieve plannen maakt het stadsbestuur intussen wel werk van een gloednieuw organisatiemodel. Burgemeester Brepoels: “De firma Möbius, een internationale groep van business consultants, begeleidt onze medewerkers hierin. Uitgangspunt is de burger. Die moet straks nog veel beter weten waar hij terecht kan en tot wie hij zich moet richten. Dus ook zonder nieuwbouw stellen we alles in het werk om onze dienstverlening verder op punt te zetten en als lokale overheid herkenbaar en makkelijk aanspreekbaar te zijn.”

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is