Start herstelt vijvercascade in de Hoefaert

Op 31 januari 2017, over deze onderwerpen: Natuur en dierenwelzijn, Welzijn

De stad Bilzen zet haar schouders mee onder een project om de vijvercascade in het waardevolle natuurgebied De Hoefaert te herstellen. De werken gingen eerder deze week van start onder het goedkeurend oog van Burgemeester Frieda Brepoels en de schepen van leefmilieu.

Natuurgebied De Hoefaert ligt op de grens van Bilzen, Lanaken en Zutendaal en behoort tot het Natura 2000-gebied Overgang Kempen-Haspengouw. Dit stukje topnatuur herbergt verschillende beschermde habitats en soorten. Door de jaren heen zijn de vijvers echter in een slechte staat van instandhouding geraakt. Burgemeester Frieda Brepoels: “Daarom diende Regionaal Landschap Haspengouwen Voeren samen met de stad Bilzen, de provincie Limburg, NV De Scheepvaart en natuurverenging Orchis een projectaanvraag in bij het Agentschap Natuur en Bos om dit gebied opnieuw de uitstraling te geven dat het verdient. Bovendien helpen we zo mee aan de realisatie van Europese natuurdoelen. We zijn dan ook uiterst fier dat we hier als stad aan kunnen meewerken.”

Concreet worden de vijverprofielen en de dijken van 5 vijvers aangepakt, de op- en aflaten vernieuwd en de verbindingen tussen de vijvers opnieuw opengemaakt. De omliggende zones worden hersteld door struik- en boomopslag te verwijderen. Tegen eind 2017 worden de werken afgerond. Het waterpeil in de vijvers zal dan opnieuw gestuurd kunnen worden waardoor deze voldoende water zullen bevatten. De dijken zullen volledig hersteld en deels verbreed zijn zodat ze makkelijker beheerd kunnen worden.

Het totaalbedrag van de Vlaamse subsidie bedraagt 190.600 euro. Hiervan cofinanciert de provincie Limburg 21.000 euro.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is