Tussenkomst van de fractie tijdens installatievergadering 08/08/2019

Op 8 augustus 2019

Gisterenavond werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, waarbij onze fractieleider Wouter Raskin het woord nam om zich op gepaste wijze te richten tot het nieuwe bestuur, de nieuwe voorzitter, en zijn collega-raadsleden.

Hieronder kan u zijn volledige toespraak nog eens op het gemakje nalezen.

 

Burgemeester, schepenen, collega’s,

 

In de allereerste plaats wil ik iedereen feliciteren met zijn/haar mandaat. Proficiat aan alle raadsleden met hun verkiezing. Proficiat aan de burgemeester en zijn schepenen.

 

De plicht roept. De verantwoordelijkheid die jullie dragen is bijzonder groot. Jullie zullen met zijn allen meer dan een tandje moeten bijsteken. Deze stad heeft immers veel en kostbare tijd verloren. Zonder terug te willen komen op de grond van de zaak weet iedereen dat onze stad -die steeds een toonbeeld was van een dynamische en ondernemende stad, een stad waar veel andere gemeenten jaloers op waren- sedert het aanspannen van een procedure ten gevolge van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 zo goed als stil stond. Jullie hebben dus wel wat tijd in te halen. Ik wil niet overdreven pessimistisch klinken maar sta mij toch toe om bezorgd te zijn. Ondanks de grote verantwoordelijkheid die op ons rust om deze stad weer vooruit te krijgen lijkt de context waarbinnen dat moet gebeuren niet de ideale. Nadat onze stad zowat een jaar kostbare tijd verloor zou je denken dat ze nu nood heeft aan een stevig team van gedreven mensen die met een frisse kijk en vanuit een moderne visie het roer van onze stad in handen zouden nemen. En dat is nu niet onmiddellijk het plaatje dat ik hier voor me zie.

 

Wat ik voor me zie is de grote leider himself gedreven door rancunes het gevolg van de wraak die hij absoluut wilde nemen voor hetgeen hem na de verkiezingen van 2012 overkwam. Ik zie ook Fons Caubergh. Nog zo’n oudgediende. De spreekwoordelijke kat met negen levens die het spelletje wel weer handig gespeeld heeft. Na dertien jaar als schepen komen er straks weer een drietal jaren bij. Maar ik zie ook een man die misnoegd was omdat hij de deal die hij met zijn vorige partij had om zes jaar schepen te mogen zijn niet gehonoreerd werd. Hij kreeg immers maar vier jaar. Waarna hij oude vrienden Guy Swennen en Johan Danen openlijk wegzette als onbetrouwbare figuren. Ik vraag me af welk contract u dit keer onderhandeld hebt, meneer Caubergh? En ik hoop voor u, meneer Sauwens, dat u het kan honoreren. Want u let best op voor deze overlever. Van de oude CVP, over Demo 13 via Po Bilzen, naar TOB. Hij komt overal mee weg. Il faut le faire! Maar ik mag ook niet vergeten meneer Caubergh te feliciteren met de nieuwe voordeur die ij morgen krijgt. Ik neem aan, Fons, dat we straks samen het glas kunnen heffen op uw zeventigste verjaardag. Ik zie ook Maike Meyers. Iemand met twaalf jaar schepenmandaat en die dus ook al haar tijd mee gaat. 50 jaar uitvoerende mandaten verzameld in amper drie personen, dat is wat ik hier voor me zie. Is dat de toekomst vorm geven? Meneer Thijs, u mag van geluk spreken dat niet Jos Roebben zich nog bij dat groepje aansloot want ik zie vooral oude wijn in oude zakken. En hoewel jullie gaandeweg allemaal vertrekken spelen er vast een aantal elementen die jullie verschillende houdsbaarheidsdatum bepalen, want jullie vertrekken niet op hetzelfde moment. Mondjesmaat komt dan -eindelijk- de jonge garde. Allemaal mensen zonder veel ervaring -waar ze uiteraard zelf niets aan kunnen doen- voor een soms wel heel erg korte restperiode. Ik vraag me af wat het resultaat zal zijn? Welke kansen krijgen die mensen nog om in die korte periode zinvol werk te doen?

 

Dit draaideur-college heeft ook heel wat impact op de administratie. Constant aanpassen van de website met nieuwe foto’s, nieuwe informatie, andere bevoegdheden,… En wat gezegd van de Bilzenaar? Ziet die nog wie welke verantwoordelijkheden draagt na de vaudeville die u gestart bent: procedure, laattijdige installatie van Steegen I, uitspraak Raad van State, oude college en vorige burgemeester die tegen wil en dank terug aan de bak moesten? Het is zoals Het Laatste Nieuws al schreef: een echte stoelendans! Is dat dan die betere toekomst voor Bilzen?

 

Ik zie ook een would-be burgemeester die zich vandaag opnieuw tevreden moet stellen met een schepenambt. Weliswaar morgen -bij de gratie van de grote leider- opnieuw enkele jaren burgemeester in de aanloop naar de volgende verkiezingen. Iemand die niet zo lang geleden de ondertussen legendarische woorden letterlijk uitschreeuwde: “10 zetels, wij zijn de winnaars!”. Iemand die de Bilzenaar beloofde dat hij en niemand anders hun nieuwe burgemeester zou worden voor de volledige restduur van de legislatuur. Die het aan iedereen die het maar wilde horen verklaarde dat hij ook niet met de huidige burgemeester in een meerderheid zou stappen. Dat was namelijk een dermate polariserend figuur waar weliswaar heel veel mensen voor stemden, maar waar iedereen die er niet voor stemde ook compleet tegen was. Ik het het toegeven. Ik denk dat de would-be burgemeesterlijk had in die analyse. Toch deed hij -wat ook heel wat Beter Bilzen-kiezers niet voor mogelijk achtten- het tegenovergestelde van wat hij beloofde en bood hij Johan Sauwens het burgemeesterschap op een gouden schoteltje aan. Als dank mag hj dan aan het einde van de legislatuur zelf ook nog even burgemeester worden. Vanaf 1 april 2022 dan nog wel. Echt Bruno, symbolischer kan niet. Je zou sowieso het minst lang burgemeester zijn. Had hem dan toch die extra week ook nog gegund en had 1 april gemeden. Soit, jij beslist. Mij goed. Bruno, ik hoop dat je überhaupt nog een beetje plezier vindt in je korte burgemeesterschap en dat je nog wat kan realiseren. De kans is immers groot dat je na de passage van de grote leider straks weer (financieel) puin mag gaan ruimen zoals we dat zes jaar geleden ook samen moesten doen. Het is wat het is: Bruno Sauwens, je krijgt een stukje van de ene, de andere neem je er verplicht bij. Maar goed. De kiezer heeft altijd gelijk, dus dat aanvaarden we. Tegen Johan Sauwens ben ook jij niet opgewassen, Bruno. Dat bleek al tijdens jullie persconferentie. Een persconferentie, nota bene, in de bib. Een politieke persconferentie in de bib van ons allemaal. Fraai statement. Niet erg stijlvol en erg oude politieke cultuur. Oude politieke cultuur waar je jezelf al wel heel snel in laat meenemen, Bruno. Als voorproefje voor wat komt kan dat tellen. Maar goed, ik had het over die persconferentie. Dat bestuursakkoord, dat was toch het TOB-programma? Niet? Dat het niet van harte was dat was wel duidelijk.

 

Wat de Bilzenaar in ruil krijgt zegde ik al. Een TOB-beleid, daarna misschien een beetje Beter Bilzen-beleid. Maar geen eenduidig verhaal. Geen eenduidige visie voor onze stad en al zeker geen bestuursploeg, met de nadruk op het woord ploeg. Verwonderlijk is dat natuurlijk niet. Iedereen in Bilzen herinnert zich nog het volgende: “In 2001 had ik, na mijn ontslag als minister, een mol in mijn college. Dat bleek Bruno Steegen te zijn.” Eén keer raden, meneer Steegen van wie dat citaat is? “Intriest. Al 25 jaar kunnen steden en gemeenten verkiezingen per computer organiseren. Ik heb nog de eer gehad om onder u schepen te zijn, maar om onduidelijke redenen bent u altijd tegen computerstemmen geweest. Ik weet nog altijd niet goed waarom?” Dat kan tellen als impliciet beschuldiging. Eén keer raden, meneer Sauwens van wie dat citaat is? Wanneer je mekaar zulke dingen naar het hoofd slingert dan kan je geen ploeg vormen. Nu niet. Nooit niet. Wat jullie ook mogen beweren. Men merkt dat trouwens ook aan jullie groep die niet samen gepresenteerd werd. Pasten zoveel mensen niet op één en dezelfde foto? Of kon niet iedereen door dezelfde deur? Bijna dubbel zoveel mensen als een college leden telt. Wat Bilzen vandaag te zien krijgt is on-ge-zien! Een hele meute schepenen, twee voorzitters van het sociaal comité, twee gemeenteraadsvoorzitters en twee burgemeesters. Twee burgemeesters waarvan de gene die het van de daken schreeuwde dat hij en niemand anders het zou worden het uiteindelijk twee en een half jaar mag zijn. Mag zijn. Van Johan. Neen, een ploeg wordt dit niet. Een een Beter Bilzen krijgen we niet. Dat ook niet. Maargoed, jullie hebben een meer dan ruime meerderheid. Gelukkig maar, zou ik zeggen. Want anders hadden jullie TEC 7 nodig om de boel samen te houden. Plakband zou hier niet meer volstaan.

 

Sta me ook toe even stil te staan bij de politieke deontologie en mogelijke risico’s op belangenvermenging. Er zijn namelijk wel vragen te stellen bij één en ander. Om te beginnen meneer Sillen, die later in 2022 schepen zal worden onder andere bevoegd voor ruimtelijke ordening en het afleveren van omgevingsvergunningen. Mag de raad er van uitgaan dat meneer Sillen binnen twee en een half jaar, wanneer hij effectief schepen wordt, niet langer het kabinet zal leiden van de gedeputeerde bevoegd voor bouwvergunningen en het afleveren van omgevingsvergunningen van Provinciaal belang? Of zoiets juridisch kan of niet doet zelfs niet terzake. Want iedere burger heeft recht op een faire beroepsmogelijkheid. Het is on-uitlegbaar dat een dossier in eerste, zowel als in tweede aanleg door één en dezelfde persoon behandeld zal worden. De Bilzenaar heeft immers evenveel recht op een correcte behandeling dan iemand uit pakweg Hoeselt of Riemst. Naast meneer Sillen stellen we ons ook vragen over uw combinatie van het ambt van burgemeester met uw beroepsmatige activiteit als consultant, meneer Sauwens. Volgens uw website bent u nu al een jaar of vijf als consultant aan de slag. Vindt u die activiteit compatibel met uw bevoegdheid van ruimtelijke ordening en omgevingsvergunningen? Gezien u dus al enkele jaren in verschillende bureau’s en bedrijfjes procedeert tegen Limburgse gemeenten en tegen de Limburgse deputatie moeten we op zijn minst op onze hoede zijn. Met bevoegdheden als de uwe als consultant procederen tegen het algemeen belang ten voordelen van privé-personen en -bedrijven. Ik denk dat u zich snel op glad ijs zou kunnen begeven. Het verwondert ook niet dat u de bevoegdheid ICT in uw portefeuille nam. Uw deelneming in een bedrijf dat diensten verleent aan de bedrijfswereld, overheden en particulieren met betrekking tot glasvezeltechnologie, telecommunicatie en -infrastructuur vindt iedereen na wat eenvoudig google-werk terug op het internet. Hoe kan u de gemeenteraad er van verzekeren dat uw persoonlijke zakelijke belangen het algemeen belang van de stad niet zullen schaden? Nog zo een punt waar verschillende belangen kunnen spelen is het feit dat de burgemeester al enkele jaren ondervoorzitter is van De Lijn. Welk belang zal de burgemeester verdedigen met betrekking tot het Spartacus-dossier? Meer bepaald betreft de lijn 1 die over het grondgebied van Bilzen loopt. Zal de burgemeester, ondanks het feit dat het oorspronkelijke idee van het verbinden van de stations van Hasselt en Maastricht allang verlaten werd, zich inzetten voor een tram die Bilzerse koopkracht naar Maastricht zal vervoeren? O zal hij zich in zetten voor de belangen van de Bilzerse middenstand die met lede ogen aan moet zien hoe die lijn 1 een echte koopejestram dreigt te worden?

 

Ondertussen ben ik niet te beroerd om nog eens te stellen dat wij de verkiezingen verloren. Desondanks blijf ik fier op wat wij de afgelopen jaren voor onze stad gerealiseerd hebben. Daarom was het een optie om eventueel in een volgende bestuursmeerderheid te stappen. Maar dan wel op onze voorwaarden. Voor ons gaat het om lange termijnvisie, om inhoud en om een hedendaagse bestuur- en leiderschapsstijl. Louter postjes interesseren mij hoegenaamd niet. Dat is nu wel duidelijk. Kost wat kost meestappen in een meerderheid die de beide échte winnaars van de verkiezingen Beter Bilzen en Vlaams Belang in de oppositie zou duwen, daar passen wij voor. Oppositie Vooren is immers ook democratisch legitiem. Die rol zullen wij gedreven opnemen. Wij hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat de schuld van deze stad met meer dan vijftien miljoen euro daalde. Wij zullen er op toezien dat die trend wordt voortgezet. Dat wordt een hele uitdaging als je alle beloftes uit het TOB-programma er nog eens op na slaat. Het uit electorale overwegingen zonder veel lange termijn visie de ene of de andere bedienen met geld dat toch het jouwe niet is, of een omgevingsvergunning afleveren omdat de mensen anders boos zouden zijn wetende dat het geenszins past in de filosofie van een ordentelijke ruimtelijke ordening, de terrasvergunning van de ene afpoetsen aan het reglement terzake en de vergunning van een ander als een soort blanco cheque afleveren,… Allemaal heel leuk voor de mensen in kwestie, maar nefast in het kader van het algemeen belang. Dat algemeen belang hebben wij altijd bewaakt. Tot gisteren vanuit de meerderheid. Vanaf vandaag vanuit de oppositie.

 

Want de Bilzenaar komt voor ons op 1!

 

In naam van de fractie N-VA,

Wouter Raskin,

Bilzen 8 augustus 2019

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is