Verkiezingen 2019: Programma N-VA Bilzen

Iedereen Vooruit! De Bilzenaar op 1

Beste Bilzenaar,

Bilzen, ooit toonbeeld van een dynamische stad, staat vandaag stil.

Die stilstand is het gevolg van vetes en afrekeningen tussen oude politieke vrienden, ego’s die al decennialang met mekaar geconfronteerd worden en die mekaar ‘voor de voeten lopen’.

Bilzen moet weer vooruit. Er is werk aan de winkel. Daarom is het belangrijk dat u ook effectief gaan stemmen, al begrijpen we uw ongenoegen bij deze derde verkiezing op rij.

De N-VA heeft de boodschap van de Bilzenaar goed begrepen. Daarom stellen we u vol vertrouwen onze plannen voor in dit programma. Dit is het beleid dat we willen realiseren, met Wouter Raskin als nieuwe lijsttrekker en met een groep gedreven, nieuwe én ervaren N-VA-ers. Dit alles met de volle steun van onze uittredende burgemeester Frieda Brepoels, die de lijst duwt.

Het moet weer vooruit in Bilzen. Het om ter hardst roepen “ik wil burgemeester worden” moet stoppen. De Bilzenaar komt op 1. Iedereen vooruit!

 

Wouter Raskin, lijsttrekker

 

De N-VA maakt duidelijke keuzes met
Vijf werven voor Bilzen:

 1. Een welvarend Bilzen
  Een goed draaiende economie is cruciaal voor de welvaart van Bilzen.  Om die welvaart te verzekeren, moeten we blijven investeren in de ondernemingszin en de innoverende creativiteit van onze middenstand. Ondernemers, handelaars en dienstensectoren moeten actief betrokken blijven bij het beleid.
   
  N-VA maakt een duidelijke keuze: winkels en horeca horen thuis in de stadskern en in de centra van de deelgemeenten. Grootschalige speciaalzaken voorzien we op aparte terreinen. Zo blijft het centrum vlot bereikbaar en kan het worden versterkt met gespecialiseerde kleinhandel.
   
 2. Een duurzaam en open Bilzen
  Bilzen heeft een dynamisch stadscentrum en aantrekkelijke deelgemeenten, maar ook veel natuur en open ruimte. Door gerichte ontwikkeling verzekeren we de leefbaarheid van de deelgemeenten. We versterken en beschermen de groene open ruimte, ook op lange termijn, en houden zo landbouw, natuur en recreatie in een gezond evenwicht.
   
  Een leefbare dorpsgemeenschap moet kunnen beschikken over een lokaal ontmoetingscentrum, buurtwinkels, een dorpsschool, een bushalte,… Nieuwbouw die ver van alle dienstverlening of openbaar vervoer ligt, willen we niet. We investeren in goede verkeersinfrastructuur, fietspaden en verkeersluwe schoolomgevingen voor de veiligheid van onze kinderen.
   
 3. Een warm en inclusief Bilzen
  We maken van onze stad een plek waar iedereen – jong en oud, gezinnen, alleenstaanden, personen met een beperking – zich thuis kan voelen. Een sterk sociaal weefsel waarbij iedereen zijn rechten, maar ook zijn plichten vervult, vormt hiervoor een belangrijke voorwaarde. Als gemeenschapspartij sluiten we niemand uit, maar kiezen we voor inclusie. We zorgen ervoor dat wie wil, actief kan deelnemen aan het gemeenschapsleven. Op die manier maken we van onze gemeente een warme gemeenschap.
   
 4. Bilzen, een veilige thuis voor jong en oud
  Je veilig voelen op straat, in je eigen buurt en je eigen huis is een basisrecht. De lokale politie moet blijven inzetten op preventie, zoveel mogelijk in samenwerking met de burgers. Strategisch geplaatste en  slimme camera’s ontmoedigen dievenbendes. Ook kleine maar zeer storende vormen van overlast zoals sluikstorten moeten worden aangepakt. Wat verkeersveiligheid betreft pleit de N-VA voor een striktere handhaving, zeker in de centra en bij de scholen. We bouwen de dienstverlening van brandweer-, politie- en hulpverleningszones verder uit.
   
 5. Efficiënt besturen, slim investeren
  De N-VA wil de gemeentefinanciën verder duurzaam saneren. We zetten het door ons opgestarte beleid voort: een slankere gemeentewerking creëert budgettaire ruimte voor slimme investeringen. De stadsdiensten moeten nog meer een transparante en slagkrachtige organisatie worden, met een eigentijds personeelsbeleid en een nog grotere focus op klantvriendelijkheid.
   
  De vruchten van dat beleid plukt u als burger: denk maar aan de verlaging van de personenbelasting of de halvering van de basisdienstenbelasting.