Frieda Brepoels

Burgemeester, algemene coördinatie, politie en brandweer, veiligheid, financiën, AGB, informatie, inspraak en communicatie, kerkfabrieken, Europese zaken en intergemeentelijke samenwerking

Burgemeester
64 jaar • Bilzen