Luc Hendrix

OCMW-voorzitter, sociale zaken en pensioenen, inburgering, volksgezondheid, kind en gezin, gehandicaptenbeleid, kinderopvang, buurtopbouwwerk en gelijke kansen

Huisarts en schepen
54 jaar • Beverst