Schepenen

Wouter Raskin

Eerste schepen,Omgevingsvergunningen,ruimtelijke planning,mobiliteit,landbouw,monumenten en landschappen,archeologie,grond-en pandenbeleid en dierenwelzijn

Luc Hendrix

Schepen voor burgerzaken,inburgering en gelijke kansen en toegankelijkheid

Veronik Moesen

Schepen voor klimaat,milieu,afval &duurzaamheid,toerisme,jeugd &welzijn,onderwijs en academie