Schepenen

Walter Bollen

Schepen Ruimtelijke ordening en mobiliteit, huisvesting en wonen, monumenten en landschappen, toegankelijkheid en mindermobielencentrale

Frieda Brepoels

Burgemeester, algemene coördinatie, politie en brandweer, veiligheid, financiën, AGB, informatie, inspraak en communicatie, kerkfabrieken, Europese zaken en intergemeentelijke samenwerking

Luc Hendrix

OCMW-voorzitter, sociale zaken en pensioenen, inburgering, volksgezondheid, kind en gezin, gehandicaptenbeleid, kinderopvang, buurtopbouwwerk en gelijke kansen