Willy Crals

Bestuurslid

84j, Aannemer op rust, Schoonbeek
Gehuwd met Annie Dehasque, papa van Sonja, Yolanda, Sabine, Myriam, Kurt, opa van negen kleinkinderen.

Voormalig gemeenteraadslid voor de VU en Vernieuwing. Ondervoorzitter van Okra, lid van de seniorenadviesraad, het Davidsfonds en de fietsclub van de gepensioneerden van Schoonbeek.