Wouter Raskin

Federaal volksvertegenwoordiger

48j, Volksvertegenwoordiger / Fractievoorzitter N-VA gemeenteraad, Bilzen-centrum/Merem.

Wouter was gemeenteraadsvoorzitter van 2013-2019, van 24/1/2019 tem 30/4/2019 was hij eerste schepen bevoegd voor Ruimtelijke Planning, Wonen, Mobiliteit, Landbouw, Monumenten en Landschappen, Grond- en Pandenbeleid en Dierenwelzijn. Op 14/10/2014 legde hij voor het eerst de eed af als federaal volksvertegenwoordiger.  Op 26/5/2019 werd hij voor een tweede termijn verkozen in de Kamer waar hij als effectief lid zetelt in de Commissie Energie, leefmilieu en klimaat en van de commissie Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale instellingen. Daarnaast is hij lid van het N-VA-fractiebureau.

Gehuwd met Lieve Appermont, kleuterleidster De Halte Martenslinde, papa van Kaat, Wannes en Roos. Broer van Arnoud (Mobile School/Streetwize), zoon van +Paul en neef van +Evrard (oud VU-senator).

Oud Chiroleider en jarenlang kapitein van Bilzen VV en speler van Waltwilder VV, nu supporter van zoon Wannes, speler in jeugdploeg Bilzerse-Waltwilder VV. Kaat en Roos scoren hoge toppen met tumbling in de Turnkring Bilzen.